I tillegg er likestillings- og diskrimineringsloven endret, slik at aktivitets- og dokumentasjonsplikten samt redegjørelsesplikten fremkommer der.

Les hele saken her!