Finansdepartementet har oppnevnt advokat Gudrun Bugge Andvord som leder og professor Benn Folkvord som nestleder av den nye Skatteklagenemnda.


Les hele saken her!