På oppdrag fra Finansdepartementet har Menon vurdert hvordan ulike skatter påvirker bedriftenes investeringer. Hovedresultatet fra rapporten er at lavere skatt, og særlig lavere selskapsskatt, vil stimulere til økte investeringer.


Les hele saken her!