Den lovpålagte plikten til kvartalsvis rapportering bortfaller for børsnoterte selskaper.


Les hele saken her!