Regjeringen vil normaliserepermitteringslengen, og foreslår å forlenge ordninger knyttet til sykepenger, omsorgspenger og arbeidsavklaringspenger. – Regnskap Norge Les mer hos Regnskap Norge