Endringen får virkning fra 01.01.2018.


Les hele saken her!