Det er spesielt viktig å sette fokus på hvordan kritiske oppgaver skal løses ved stort fravær.

Les hele saken her!