De midlertidige reglene for dagpenger og kompensasjonsordningen for selvstendige og frilansere forlenges ut januar 2022. – Regnskap Norge Les mer hos Regnskap Norge