Kravet til fysiske styremøter, årsmøter og generalforsamlinger foreslås endret midlertidig.

Les hele saken her!