I en bindende forhåndsuttalelse skriver Skattedirektoratet at en konsernfusjon med delt vederlag ikke kan gjennomføres ved oppskrivning av pålydende på eksisterende aksjer.


Les hele saken her!