Det gjøres mange endringer i ordningen. De sesongbaserte får egen beregningsmodell fra juni.

Les hele saken her!