Kompensasjon tapt varelager, frist, fisjonstilfeller, levert skattemelding og avtale som erstatter tidligere avtale er blant endringene. – Knut Høylie, Regnskap Norge Les mer hos Regnskap Norge