Kommunen gis ikke kompensasjon for merverdiavgift på utgifter knyttet til reisevaksinasjonsarbeid. Tjenesten er ikke en lovpålagt oppgave for kommunen, og arbeidet utføres i konkurranse med andre.


Les hele saken her!