Revisorforeningen støtter et forslag fra Finansdepartementet om å innføre retningslinjer for bruk av internrevisjon i statlige virksomheter. Det er behov for en grundig vurdering av offentlighet for internrevisjonens arbeidsplaner og rapporter.


Les hele saken her!