Aller siste frist for innsendelse, før tingretten blir orientert om at tvangsoppløsning kan iverksettes, er satt til 11. juni 2021. – Kjersti Skotvold, Regnskap Norge Les mer hos Regnskap Norge