Det vil ikke ilegges tvangsmulkt eller beregnes forsinkelsesrenter til og med mandag 13. juni. – Regnskap Norge Les mer hos Regnskap Norge