Lagmannsretten kom til at et morselskap ikke hadde rett til fradrag for bonuskostnader på ca. 25,7 millioner kroner til fire ansatte i et datterselskap.


Les hele saken her!