Det er mye usikkerhet om hvem som omfattes av den nye finansskatten som ble innført fra 1. januar 2017.


Les hele saken her!