Vi er nok ikke ferdig snakket om naturalytelser.

Les hele saken her!