Høyesterett har avsagt to dommer der spørsmålet var om en långiver kunne kreve fradrag for tap på fordringer på et underliggende selskap.


Les hele saken her!