Regelverksforenklinger og økt rettssikkerhet for skattytere var hovedbudskapet da Regnskap Norge møtte i finanskomiteens høring om Statsbudsjettet.

Les hele saken her!