Utvidet frist til 1. september ved elektronisk innsending via Altinn gjelder også for 2014-regnskapet, selv om elektronisk innsending nå blir obligatorisk.


Les hele saken her!