Finansdepartementet har gitt en prinsipputtalelse om tolkningsspørsmål knyttet til reglene om begrensning av fradrag for gjeldsrenter i interessefellesskap


Les hele saken her!