Regjeringens mål er modernisering og forenkling av aksjeloven. Regnskap Norge har gitt mange innspill til regelendringene og har på flere punkter blitt hørt.


Les hele saken her!