Nedre beløpsgrense for selskapets avtaler med aksjeeier mv. forhøyes

Les hele saken her!