Foretak som står det offentlige nær er gitt visse unntak fra kravet til noteopplysninger for nærstående parter.


Les hele saken her!