Det gis et generelt unntak for kreditt under 100 000 kroner fra selskap til aksjonær, dersom kreditten innfris innen 60 dager. Dette unntaket er kommet etter at forskriften har vært ute på høring.


Les hele saken her!