Standardkompensasjon for inndrivelseskostnader settes opp til 430 kroner.

Les hele saken her!