Standardkompensasjon for inndrivelseskostnader settes opp til 390 kroner.

Les hele saken her!