Standardkompensasjon for inndrivelseskostnader beholdes på 380 kroner.

Les hele saken her!