Standardkompensasjon for inndrivelseskostnader settes opp til 400 kroner.

Les hele saken her!