Regnskapspliktige som ikke hadde innsendt regnskapet til rett tid ble kun varslet per e-post og ikke per brev som tidligere år. Mange selskaper mottok dermed ikke purring på manglende regnskap.


Les hele saken her!