Det foreslås at endringene får virkning allerede fra inntektsåret 2019.

Les hele saken her!