Registeret over reelle rettighetshavere skal gi offentligheten tilgang på mer informasjon om de fysiske personene som i realiteten styrer foretak og andre enheter i Norge.

Les hele saken her!