Skattedirektoratet har avgitt en uttalelse for hvordan skatteetaten skal forholde seg til ulike typetilfeller hvor det kan bli dobbeltbeskatning.


Les hele saken her!