Endringen får virkning fra 1. mai 2019. Gjennomsnittlig grunnbeløp for 2019 blir dermed kr 98 866.

Les hele saken her!