Endringen får virkning fra 1. mai 2018. Gjennomsnittlig grunnbeløp for 2018 blir dermed kr 95 800.

Les hele saken her!