Et av flere forslag Nærings- og fiskeridepartementet foreslår i et høringsnotat, er at adgangen til å gi kreditt og annen finansiell bistand ved erverv av aksjer i selskapet, ikke lenger skal begrenses av selskapets utbytteramme.


Les hele saken her!