Tilsynsavgift å betale for 2019 er kr 1 772 for hver regnskapsfører.

Les hele saken her!