Tilsynsavgift å betale for 2018 er kr 1 658 for hver regnskapsfører. Forfall er 28. mai.

Les hele saken her!