Nedgangen er størst hos banker og pengeoverføringsselskaper. Også regnskapsførere og advokater rapporterer mindre. Revisorer rapporterer mer.


Les hele saken her!