Evalueringen, som er gjennomført av BI på oppdrag fra Finansdepartementet, viser få målbare konsekvenser i ene eller andre retningen.


Les hele saken her!