En ny rapport anbefaler å videreføre Skattefunn-ordningen.

Les hele saken her!