NRS 8 God regnskapsskikk for små foretak er oppdatert som følge av forenklinger i notekravene for små foretak i regnskapsloven. – Regnskap Norge Les mer hos Regnskap Norge