Den største endringen handler om hvordan såkalte planendringsgevinster kan benyttes.

Les hele saken her!