Forskrift om forenklet IFRS er endret med virkning for 2019-regnskapet.

Les hele saken her!