Høyesterett har avklart rekkevidden av ligningslovens bestemmelse om endring av ligning som følger av en domstolsavgjørelse.


Les hele saken her!