Inngangsverdi på aksjer kan endres utover tiårsfristen, selv om inngangsverdien ble fastsatt ved ligningen for anskaffelsesåret, mener Skattedirektoratet.


Les hele saken her!