Fra 1. juli 2015 er leasing av elbiler og omsetning av elbilbatterier fritatt for merverdiavgift.


Les hele saken her!