A-ordningen trer i kraft fra 1. januar 2015 og vil trolig kreve omfattende rutineendringer på personal- og lønnsområdet for mange.


Les hele saken her!